Εγγραφή σκαφών στην Πολωνία

χωρίς έρευνες ή ετήσια τέλη. Το πιστοποιητικό ισχύει παγκοσμίως.

MMSI Single License
valid for 10 years
199
MMSI assigned in 24 hours
Ship Radio License valid worldwide and can be used with any flag.
Includes 1 VHF Radio License
MMSI recognised internationally
International Radio Callsign
No course required
Order now!
MMSI Dual License
valid for 10 years
249
MMSI assigned in 24 hours
Ship Radio License valid worldwide and can be used with any flag.
Includes VHF Radio License + Portable VHF or AIS or EPIRB
MMSI recognised internationally
International Radio Callsign
License Issued by the Official Authorities
No course required
Order now!
MMSI Multiple License
valid for 10 years
299
MMSI assigned in 24 hours
Ship Radio License valid worldwide and can be used with any flag.
Includes unlimited number of radio devices (VHF, portable VHF, AIS, EPIRB, PLB, etc)
MMSI recognised internationally
MMSI for portable radios, VHF fixed Radio and AIS
ATIS number (optional)
International Radio Callsign
License Issued by the Official Authorities
No course required
Order now!